Kontrola okenního těsnění - Ostrava

Kontrola okenního těsnění Ostrava
Kontrola okenního těsnění Ostrava

KONTROLA OKENNÍHO TĚSNĚNÍ - OSTRAVA

Těsnění zajišťuje izolaci a pokud je těsnění v dobré formě, tak okny netáhne, nezatéká, netvoří se plísně. 

Aby těsnění plnilo svoji funkci musí být čisté, dostatečně pružné a bez vad (chybějící těsnění, drolící, ztrouchnivělé, plesnivé). 

Životnost ovlivňuje také seřízení okna. Špatně seřízené okno (špatně nastavený přítlak) těsnění nerovnoměrně deformuje.

Součástí bezplatné prohlídky oken je i kontrola okenního těsnění.  

Zpracování osobních údajů
Informační memorandum naleznete zde